Hans Beentjes 

 Medium      Healer      Life Coach

 
Wat is een reading? 
 
Een reading is het doorgeven van informatie door een medium aan een client via buitenzintuiglijke waarneming. Dit gebeurt meestal door het zien, horen en/of voelen van overleden mensen, aangevuld met beelden of andere vormen van informatie. De boodschappen kunnen komen van overleden familie, vrienden of kennissen en worden vaak in de vorm van herkenbare informatie doorgegeven, soms aangevuld met positieve en liefdevolle adviezen. Het wordt aangeraden vooraf geen of zo weinig mogelijk informatie te geven en alleen aan te geven of de informatie wordt herkend of begrepen. Het doel van een reading is niet alleen het bevestigen dat het leven niet ophoudt bij de dood, maar het doorgeven van deze vorm van helende energie kan ook bijdragen aan het verwerken van rouw bij het verlies van een geliefd persoon. Het idee dat iemand soms nog heel dichtbij ons is kan helpen het gemis te verzachten en de kracht weer te krijgen om door te gaan met ons leven. En soms is het gewoon fijn een groet te ontvangen van iemand die we hebben gekend.

Een reading kan helpen om richting te geven aan iemands leven maar het is niet de bedoeling om toekomstvoorspellingen te doen.

Let op: er kunnen nimmer garanties worden gegeven met betrekking tot wie of wat er naar voren komt tijdens een reading!
Hopen mag.....verwachtingen hebben wordt afgeraden!